açıklamak

Açıkla Herhangi bir çalışma yapılırken iki grup seçilir. Deney grubu, herhangi bir özel yöntem kullanarak bir şeyler oluşturmak için birlikte yapılan çocukları içerir. Kontrolde - böyle çocuklar ...