Annesi oğlu için bir araba yeniden kaydetmek istiyor. Her iki tarafın da bağış, satış ve satın alma işlemleri için daha kârlı hale getirilmesi. ya da başka bir şey ???

Annesi oğlu için bir araba yeniden kaydetmek istiyor. Her iki tarafın da bağış, satış ve satın alma işlemleri için daha kârlı hale getirilmesi. ya da başka bir şey ??? daha iyi para veya vekaletname Son zamanlarda, soru genellikle nasıl ortaya çıktı ...