kim melek?

kim melek? Melek (Dr -Grech., Angelos haberci, haberci), İbrahimi dinlerin, ruhsal, ruhani yaratık, Tanrı'nın iradesini bilgilendirilmesi ve doğaüstü güçlere sahip içinde. Ayrıca Yehova'nın melekleri olayları yönetebilir ...