Bir kişiye lanet vermek.

Bir kişiye lanet vermek. Bu tür yeteneklere sahip olan bir kişi küfür edebilir, mutluluğumuz için onlardan pek biri yoktur. Bir sihirbaz ya da büyücü lanetleyebilir, bir cadı bunun için yeterli güce sahip olan insanlardır ...

Glifler nedir?

Glifler nedir? Arkeolojide, bir glif, bir taşa (petroglif) veya bir ağaca oyulmuş veya yazılmış bir semboldür. Bir simge veya ideogram veya hece yazma gibi bir yazı sisteminin bir parçası olabilir ...