Karyatidler kim?

Karyatitler kimlerdir? http://en.wikipedia.org/wiki/Karyatida KARIATI # 769; YES (Yunanca: kariatis “kestane” veya “Karyan”, Laconia'daki Kariya kentinden, Arcadia sınırına yakın güney Yunanistan), orman tanrıçası Artemis ormanlık alanlara saygı duyuluyor ...

Gerçekçilik nedir?

Gerçekçilik nedir? ... Gerçekçilik resim, edebiyat, felsefedir. Hangisi sen Reality # 769; hm, felsefede, bilişsel konudan bağımsız bir realitenin varlığını öne süren bir yöne atıfta bulunmak için kullanılan felsefi bir terim. Gerçeklik # 769; 3m yön ...

Athena kimdir?

Athena kim? Antik Yunan savaş ve bilgelik tanrıçası. Athena, bilgeliğin, savaşın patronluğunun, el sanatlarının antik Yunan tanrıçasıdır. Minerva adı altında Roma panteonunda. E sembolleri: baykuş, kalkan, mızrak ve inek. Athena ...

Bodrumun anlamı nedir?

Bodrumun anlamı nedir? Ya da bir bodrum. Bodrum katında çalıştık, bodrumdaydık))) Bodrum Bodrum bodrum katının bir araya getirilmesi ve yapının inşaat malzemesi, buradan bir sonuç çıkartabilirsiniz. Kabaca konuşmak gerekirse, bu aynı bodrum, ama ...