Denge kârı nedir?

Alıkonan kazanç nedir? Dağıtılmamış karlar - yönetim tarafından karar alma ve bankalar arası düzenleme için kullanılan finansal kuruluşun finansal durumunun bir göstergesi. Bilanço karı - belirli bir teşebbüsün aldığı toplam, toplam kâr ...

Dönüşüm nedir?

Dönüşüm nedir? Dönüşüm (Latin conversio muamelesinden, dönüşümden, değişimden): Kimyasal teknolojide dönüşüm, başlangıç ​​gaz karışımının bileşimini değiştirmek için gazların işlenmesi süreci; İnternet pazarlamacılığındaki dönüşüm, ziyaretçi sayısının oranı ...